MÈTODE DE TREBALL

A mitjans de 2016 i de la mà de la Fundació Creu Groga es crea el Club Esportiu Fundació Creu Groga. Neix amb l’esperança de convertir-se en el referent esportiu dels veïns de la nostra localitat i de les localitats properes. Un club esportiu que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre.

El Club Esportiu Fundació Creu Groga té com a principal directriu: establir vincles entre el treball esportiu i el pedagògic que facin possible una influència mútua i necessària per fer una educació més esportiva i un esport més educador.

PER ASSOLIR-HO, L’ÀREA PEDAGÒGICA-ESPORTIVA DEL CLUB ES MARCA OBJECTIUS PER ALS TRES AGENTS PARTICIPANTS EN AQUESTA ÀREA: NENS, ENTRENADORS I PARES.

QUAN INTENTEU FER-HO EL MILLOR POSSIBLE, SEMPRE SOU GUANYADORS, ENCARA QUE A VEGADES L’ALTRE EQUIP FARÀ MÉS PUNTS

John Wooden: entrenador de basquet de UCLA

OBJECTIUS PER ALS NENS I NENES:

 • Beneficiar-se del potencial educatiu i formatiu del WATERPOLO i el TRIATLÓ per posar per endavant la participació per sobre de la competitivitat.
 • Mantenir o millorar l’estat de salut mitjançant els hàbits de vida actius i saludables.
 • Gaudir, divertir-se i entretenir-se. Potenciar els jocs motors.
 • Permetre l’aprenentatge dels conceptes tècnics i tàctics, el desenvolupament de les diferents qualitats físiques així com transmetre hàbits, actituds i valors com la tolerància, el respecte als demés i a les regles del joc, l’esforç de superació, la cooperació i la confiança.
 • Aprendre a tolerar la frustració.
 • Aprendre a resoldre els conflictes donant eines per aprofitar a tots els àmbits de la vida.
 • Potenciar el joc net i l’esportivitat.

OBJECTIUS PER ALS ENTRENADORS:

 • Vetllar pel desenvolupament esportiu i educatiu dels nens.
 • Utilitzar l’estil positiu en la comunicació.
 • Valorar les bones actuacions i animar o aprofitar els errors per extreure l’aprenentatge i no només la frustració que aquests provoquen.

OBJECTIUS PER ALS PARES I MARES:

 • Mostrar un grau d’interès i implicació adequat en la pràctica esportiva.
 • Assegurar-se que practiquen l’esport de manera saludable.
 • Actuar com a models d’autocontrol per promoure l’esportivitat.
 • Promoure i treballar en conjunt amb els entrenadors, per aprofitar a cas, tot allò que aprenen a les sessions esportives.

Les nostres seccions

H2O Comunicació & Clonica.net