MEMÒRIA

1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ

Fundació Creu Groga es constitueix com a Fundació Privada el 29 d’ abril del 2016.

La seva denominació social des de la Constitució y el seu domicili social es troba a Calella, Barcelona al carrer Sant Jaume núm. 20-34.

La fundació Creu Groga té com a objectiu millorar la qualitat de vida, la salut i l’educació dels infants i adolescents amb problemàtiques diverses de salut, d’ addicions i de risc d’exclusió social, amb accions diverses i disciplinaries, inclosa la investigació i el suport i ajuda de les persones afectades i els seus familiar. Prevenció i el tractament de l’abús de substàncies nocives per la salut en infants i adolescents. Utilització de l’esport entre infants i adolescents com a eina educativa de foment de la cohesió social i la convivència, i d’un estil de vida saludable.

L’exercici econòmic de la fundació coincideix amb l’any natural.

La durada de la fundació es indefinida.

La fundació serà regida per un Patronat.

H2O Comunicació & Clonica.net